The Mineral Cabinet of Pietari Skytta (Balancing the Stone) explores relationships between terrestrial balance, deep-time, minerals and organs of hearing. The exhibition featured daily improvisations with a self-assembling sound-library of musical gestures and field-recordings, created for a rare collection of stones and minerals usually kept locked in glass cabinets, at the department of geology and geophysics, University of Turku, Finland.

Curtis Tamm (s. 1987, USA) luo ympäristöjä joissa tilallistettu ääni ja kuva elävöittävät yhteisöllisten kokemusten aistillista epäjärjestystä, ja leikkisän kosmologian kautta kuvittaa aistinelintemme geologisen syntyperän. Nämä kokemukset murtavat ja uudelleen järjestelevät eläinten ja asioiden evoluutiollisen aikajanan, kaivaen esiin ihmisten, eläinten ja elottomien objektien välisen mahdottoman suhteen joka kuitenkin luo ympärillämme olevan maailman.

Titanik-gallerian residenssissä viettämänsä kahden kuukauden aikana Tamm on tutustunut harvinaiseen kivi- ja mineraalikokoelmaan, jonka keskellä on elänyt ja työskennellyt. Valittuaan näytteet rikistä kromiin ja kuparista hematiittiin, Tamm kuvailee niiden toimivan “veistoksina itsessään; astronomisina hieroglyfeinä toisesta maailmasta – maailmasta, joka on myös meidän maailmamme”. Tutkimalla jokaisen astronomisen kappaleen geologista kieltä, etsien sen muotoa, hajua, tekstuuria ja makua, taiteilija luo rekombinantteja: objekti-orientoituneita äänikompositioita, jotka leikkivät improvisaatiomaisesti avoimessa työskentelytilassa, jota kävijä saa tutkia kuin tutkimusretkeilijä luolaa. Teos on osa Tammin jatkuvaa projektia, jonka parissa hän on työskennellyt kolme viimeistä vuotta. Hän on luonut intensiivisten audio-elementtien äänikirjastoa, joka yhdistyy lukemattomilla tavoilla kivien aakkosiin.

Useimmat Titanikin projektitilassa esillä olevat maaperän objektit löytyvät alkuaineina ihmisen kehosta. Taiteilija muistuttaa meitä mikromineraaleista, tai ehkä sittenkin kehottaa meitä ajattelemaan “mikä kasvaa miljoonien vuosien aikana maan sydämestä vuorina, ilmenee myös verenkierrossamme (rauta), on tomuna keuhkoissamme (kupari), voitelee lihaksemme (rikki), ja jopa pitää meidät henkisesti kunnossa (energisoivat kristallit)” Balancing the Stone on pyrkimys antaa kivien puhua puolestaan. Kuuntelemalla niiden energiaa, voimistamalla materian myyttistä ääntä atomi atomilta, katalysoimalla kuunneltavaa tilaa, joka tarjoaa kuuntelijalle mahdollisuuden laskeutua omien partikkeliensa yksityiskohtiin antamalla äänen kadotetuille kaiuille.

Balancing the Stone muistuttaa meitä samanaikaisesti sekä tuhon että luovuuden voimista. Lisäksi kokemus herättelee kysymyksiä gallerioiden ja museoiden roolista nykypäivänä. Tamm kysyy tulisiko niiden taiteen sijaan esittää taiteilijoiden elämäntapaa “maailman vulkaanisena voimana”.

Paras tapa eksyä ääniavaruuden liikkeisiin tai kokea mikroskooppisen videotyöskentelyn kautta värähtelevä luonto, on asettua Tammin työtilaan rauhoittumaan. Taiteilijan kanssa sopia tapaamisen koska tahansa ennen näyttelyn päättymistä 27.3.2016. Voit myös pyytää taiteilijalta yksityisen äänikylvyn joko Titanik-gallerian aukioloaikoina tai niiden ulkopuolella. Halutessasi lähetä viestisi osoitteeseen: Curtis.Tamm@gmail.com

Curtis Tamm (*1987, USA) organizes environments of spatialized sound and cinema to invigorate the social body with communal experiences of sensory disorientation, and with a playful cosmology that re-envisions a geologic ancestry to the development of our sensory organs, these events (deemed public hearings), fracture then reassemble the evolutionary deep-time-line of animals and things, excavating impossible relationships between humans, animals and the so-called ‘inanimate’ objects that make up the world around us.

During his two-month residency in the Titanik workspace, Curtis befriends and lives amongst a rare collection of stones and minerals. Ranging from specimens of sulfur and chromium to copper and hematite, the artist presumes these objects as “sculptures which make themselves; astronomical hieroglyphs from another world (the world which is also our own)”. By investigating the geological gesture evident in each of the terrestrial object’s shape, smell, texture and taste, the artist develops a recombinant, object-oriented sound composition, from which to perform with and play improvisationally as visitors to spelunk his now made-public workspace. The composition is part of an ongoing project Tamm has been working on for the last three years; developing a sonic library of intensive audio-elements, which can be re-combined ad infinitum into an alphabet of stone.

Actually, most of the terrestrial objects that populate Titanik’s workspace can be found, albeit in trace amounts, within the human body. The artist reminds us of microminerals, or rather, he seduces us to re-member that which grows over millennia within the hearts of mountains also flows within our bloodstream (iron), dusts our lungs (copper), lubricates our muscles (sulfur), and even keeps us upright (otolith crystals, or tasapainokivi)”. Maybe the language of rock and stone insists that communication remain preverbal and arhythmic, and that in order to listen to what the specimens have to say one must first “descend into their own particles” (Graham Harman, Guerrilla Metaphysics and the Carpentry Of Things) making audible the echoing sparagmos of time within a pre-cosmological flux of matter.

By throwing his stones into the unperturbed pond of our consciousness, his environment “makes ordinary perception cymatically ripple and shimmer, and just enough as to begin to sense the molecules and chemicals and waves of sound that make up the plane of immanence these ‘inanimate’ objects, or so-called ‘lifeless’ beings may exist upon.”

Perhaps the hope of his endeavor, however far reaching and worlding the implications can be, is to somehow find within the experience a shared reality with all species of objects and things existing in the world: to locate the humor of a pebble, or the style of snowflakes, the applauding vivaciousness of thunder, or the contentedness of wood grain. To dislodge, if only for a moment, the impulse of contemporary thought to imagine the human evolving as a solitary being, standing alone as if trapped upon an island with overwhelming responsibility, self-exiled from the world of substances by a history demarcated by mistakes, geological accidents and misperceptions.

Titanik Gallery, Turku, Finland 2016

notes, feb/march 2016:

Listening is a place where objects can gaze upon us; while listening, we are subjected to the focus of our subject. As our eyes scuttle about the edges and contours of things, by way of waves, our ears invite objects to physically inhabit our bodies through their sound. The texture of a mineral or stone forms in unfathomable depths, across unthinkable distances of time, and betwixt relations with other elemental bodies to chaotic and complex to fully adhere through simple cognitive and visual observation. Because of these reasons, as well as a whole host of others, the act of listening might be an ideal platform from which to think about other geologic thoughts and processes with; if deep-time is impossible to see, might the geological codex be accessed through the ears?

“We have here a universe of scrolls, branches, pleura; from them flayed countenances emerge, muscles laid open in their cavities of bone. There are lopped-off breasts, the mutilation twisting the raspberry nipples aside; there are the bodies of frogs, crucified by the galvanic current, their limbs splayed out by the shock, their skin turned blue and flabby by the violence of the spasm." Roger Caillois, The Writing of the Stones

Sound is a poly-chronic object which turns objects into fields of experience, where things can roam and stretch out as elastic temporal bodies ; the sound of an object can sometimes smear its visual shape, elongating its edges and contours through time. When amplified the sound of an object's texture wavers. and quivers into a cloud of improbable mist. And like a real field, with its diversity of grasses and otherworldly insect rituals, varying topology and life cycles, its zigzagging flight paths of birds and airborne seeds with wings, the more time we spend listening to things the more loquacious and articulate their at first silent impression becomes. It seems to be the sound of a thing, rather than the look of it, that is capable of facilitating the experience of matter beyond the discrete accumulation of its appearance. Perhaps our ears have been so naked and vulnerable throughout the eons and across different species, literally always open and without lids, for the purposes of seeing things a bit more clearly.

"Unceasingly the microscopic roses of diatoms, the minute lattices of radiolaria, the ringed cups of corals like tiny body disks with countless thin spikes resembling circles of converging swords, the parallel channels of palms, the stars of sea urchins—all sow seeds in the depths of the rock: the seeds of symbols for a heraldry before the age of blazons." Roger Caillois, The Writing of the Stones

Following the mouth, our eyes like to wrap around the edges of objects, just as the tongue stutters around the contours of words. But to have a conversation with a stone, might mean to spelunk into the cosmological flux of prehistory, a molten past which entangles our present amidst an invisible primordial perfume.

“This sort of coincidence is not an illusion; it is a warning, a signal. It bears witness to the fact that the tissue of the universe is continuous, and that in the vast labyrinth of the world there is no point where apparently incompatible paths, from antipodes much farther apart than those of geography, may not intersect in some common stela, bearing the same symbols and commemorating unfathomable yet complementary pieties.” Roger Caillois, The Writing of the Stones

"Every space is filled, every interstices occupied. Even metal has insinuated itself into the cells and channels from which life has long since disappeared. Compact and insensible matter has replaced the other kind in its last refuge, taking over its exact shapes, running in its finest channels, so that the first image is set down forever in the great album of the ages. The writer has disappeared, but each flourish—evidence of a different miracle—remains, an immortal signature." Roger Caillois, The Writing of the Stones

 

Thanks to:
Pietari Skyttä of the University of Turku, Department of Geology and Geography, who helped locate and curate the stone/mineral specimens, as well as offer his own collection of thin-section slides to be filmed for the video pieces
Eero Linjama & Jukka Juvonen of the Arts Academie of Turku University, who helped provide access to orchestral timpani instrumentation for the composition, facilitated through the Turun Konservatorio
Jukka Pietila, Musical Director of Turun Tuomiokirkko (oldest cathedral in Finland)